Vaksinasjoner & priser

Forebyggende vaksinasjoner :Det er mulig å få de fleste typer av disse på Helsestasjon i Meråker kommune tlf. 74 81 32 00. Forebyggende vaksinasjoner dekkes ikke av det offentlige.

Reisevaksiner  kan bestille på:

Reisevaksiner avd. Stjørdal tlf. 73 80 67 90, kontortid hver tirsdag kl. 08.30.- 15.

Sesonginfluensavaksine:

(ventes inn ila uke 42 -2021)

Anbefales alle fra fylte 65år

Barn og voksne med :

  • Diabetes type 1 og 2
  • Kronisk lunge/luftveissykdom
  • Kronisk hjerte- og karsykdom
  • Kronisk leversykdom
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter inviduell vurdering av lege

Ring legekontoret for å avtale time dersom du er i risikogruppen.

 Lungebetennelsevaksine (Pneumovax)

Denne vaksinen anbefales vanligvis til risikogrupper og alle over 65 år etter retningslinjer. FHI anbefalte denne 2 uker tilbake og lagrene tømtes raskt. Det er derfor nødvendig i en overgangspreiode å prioritere hvem som får denne. Følgende personer kan nå få eResept på denne; Hivinfeksjon / aids , Stamcelletransplantasjon, Anatomisk eller funksjonell miltmangel, Cerebrospinalvæskelekkasje, B-cellesvikt, Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose), Organtransplantasjon.

Covidvaksinering : vi følger FHI sine prioriteringer.
Du vil få innkalling til time fra Meråker kommune. Vaksinering foregår på Meråker  samfunnshus.