Hvem er vi?

Leger;

Knut Furuseth
Spesialist i Arbeidsmedisin

Medlem av:
Den Norske Legeforening

Eva Anita Fordal

Under spesialisering i allmennmedisin

Sykehjemslege

Medlem av:
Den Norske Legeforening

Omar Timor

vikar for Knut Furuseth frem til 1/9-21

Tania Timor

vikar liste uten fast lege frem til 1/9-21

 

Turnuslege Viktoria Strøm

01.03-21-31.08-21

 

Hjelpepersonalet:

Marie Almås, hjelpepleier

Janne Bratsberg, helsesekretær

Jorunn Elise Johnsen Kværnmo, sykepleier

Christina Bjerkestrand, sykepleier/fagkoordinator

Ida Haugen sykepleier vikar

Anne Kristina Prestmo sykepleier vikar

Sigrid Livik sommerferievikar bioingeniørstudent

 

Renholder:

Anne May Ringen