Hvem er vi?

Leger på Meråker legekontor

Lege Knut Furuseth
Spesialist i Arbeidsmedisin

Medlem av:
Den Norske Legeforening

 

Lege Eva Anita Fordal
Under spesialisering i allmennmedisin

Medlem av:
Den Norske Legeforening

 

Lege Arnstein Hegge

Spesialist i allmennmedisin

 

Turnuslege Ingrid Berg Jørgensen (1 mars-1 sept 2019)