Hvem er vi?

Leger;

Knut Furuseth
Spesialist i Arbeidsmedisin

Medlem av:
Den Norske Legeforening

Eva Anita Fordal

Under spesialisering i allmennmedisin

Sykehjemslege

Medlem av:
Den Norske Legeforening

Omar Timor

vikar for Knut Furuseth

Tania Rooin

vikar liste uten fast lege

 

Turnuslege Kristiane Erlendsdatter Urke

01.09-21-01.03-22

 

Hjelpepersonalet:

Marie Almås, hjelpepleier

Janne Bratsberg, helsesekretær

Jorunn Elise Johnsen Kværnmo, sykepleier

Christina Bjerkestrand, sykepleier/fagkoordinator

Anne Kristina Prestmo sykepleier

Camilla Størseth: sykepleier, vikar

Ingunn Holås Røkke: sykepleier vikar

Sigrid Livik ferievikar bioingeniørstudent

 

Renholder:

Anne May Ringen