Korona informasjon

SYMPTOMER PÅ CORONA?
Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa.

  • Symptomer fra øvre luftveier: feber, sår hals og hoste
  • Noen får pustevansker og lungebetennelse

De som blir syke, får vanligvis først vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Noen får diare, men det er ikke vanlig. Nedsatt smaks- og luktesans kan også være et symptom.

Symptomene kan være milde hos mange, særlig hos barn. Hvis du er usikker, kontakt fastlegen.

HVA GJØR JEG HVIS JEG TROR JEG ER SMITTET?
Hvis du er syk, hold deg hjemme. INGEN med luftveisplager skal møte på legekontoret uten avtale på telefon i forkant. Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller e-konsultasjon. Via vår resepsjon kan det også avtales videokonsultasjon med fastlegen. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt – 116117. Ved livstruende sykdom eller skade – ring 113.

Dersom man etter legevurdering via video/telefon finner at du bør ha en klinisk undersøkelse vedørerende covid-19 vil du bli henvist til en egen luftveispoliklinikk stasjonert på utsiden av legekontoret i en egen brakke.

HVEM SKAL TESTES FOR CORONA?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg. Følgende bør testes:

  • Personer med symptomer på covid-19, inkludert alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer som kan skyldes covid-19.
  • Personer utsatt for smitte, enten som nærkontakt til en person som har covid-19 eller som kommer til Norge fra “røde land/områder” de siste 10 dagene.
  • Andre grupper uten symptomer etter vurdering av lege, som for eksempel ansatte i helsevesenet.

Ta Helsenorges Koronasjekk for å finne ut om du bør testes. Korona-testing er gratis.

Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfrie.

Egen koronatelefon
Alle i Meråker som oppfyller testkriteriene kan nå ta kontakt direkte med koronatelefonen for testing.

Telefonnummeret 98902780.

Åpningstider: Vakt-telefonen er åpen hver dag ‪kl. 08.00-16.00‬ på ukedager

Utenfor vår åpningstid kan dere kontakte legevakt 116117 for råd og veiledning

SYKMELDING I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSET
Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. Du skal ikke møte opp fysisk til legetime for dette, vi oppfordrer til elektronisk konsultasjon med din lege.

Syke barn eller risiko for smitte gir ikke rett til sykepenger. For permitteringsregler, se nav.no. Dersom du er pålagt å være hjemme med barn under 12 år grunnet stenging av skole/barnehage, har du krav på omsorgslønn (syke-barn-dager).