Aktuelt

-Tid for laboratorieprøver, ved f.eks. kontroller osv. kan bestilles via legekontoret om det ikke er avtalt ved legebesøket.

-Når det gjelder bestilling av legetime kan dette også gjøres via merakerlegekontor.no Det er lagt ut eportaltimer for alle tre fastlegene.

-Vi ber om at dere ved reseptfornying gir beskjed i god tid før reseptene går ut. Dette fordi resepter fornyes av fastlegen og fordi det kan være dager fastlegen er fraværende og også fordi det noen ganger er nødvendig med en time i forkant av reseptfornyelse.